Jogszabályok

Jogszabályok

Törvények

2015. évi CV. törvény

a természetes személyek adósságrendezéséről

Kormányrendeletek

62/2020. (III.24.) Korm. rendelet

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III.18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól

47/2020. (III.18.) Korm. rendelet

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről

274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott törlesztési támogatásról

241/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a méltányolható lakásigény, továbbá lakásbérleti vagy lakáshasználati díj meghatározásáról

240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól

235/2015 (IX.4.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az egyéb kötelezettek részvételével összefüggő szabályokról

234/2015 (IX.4.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat által a családi vagyonfelügyelők felett gyakorolt szakmai felügyeletről

231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének meghatározásáról

230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és bevételekről

Miniszteri rendeletek

29/2015. (X.30.) IM rendelet

a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a felek közötti együttműködés szabályairól, valamint az adós fizetési számláiról

21/2015. (IX. 2.) IM rendelet

A természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársra vonatkozó környezettanulmány elvégzésével összefüggő szabályokról

19/2015 (VIII.31.) IM rendelet

A természetes személyek adósságrendezési nyilvántartásából történő adatszolgáltatásról, tanúsítványok és okiratmásolatok kiadásáról

16/2015 (VIII.28.) IM rendelet

A természetes személyek bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásában a résztvevők közötti kapcsolattartásról, valamint a főhitelező feladatairól

15/2015. (VIII. 28.) IM rendelet

A természetes személyek adósságrendezési eljárása kezdeményezéséhez benyújtandó kérelemről és az ahhoz csatolandó űrlapokról, dokumentumokról és nyilatkozatokról