Belépést kizáró okok

Mikor nem kezdeményezhet az adós/adóstárs adósságrendezési eljárást:

  • Az adósságrendezés kezdeményezését megelőző 10 éven belül adós/adóstárs adósságrendezési eljárásban vett részt, és az jogerősen elutasításra vagy megszüntetésre került.
  • Korábbi adósságrendezési eljárásban adós/adóstárs mellett egyéb kötelezettként vett részt, és helytállási (fizetési) kötelezettségének nem tett eleget.
  • Adós/adóstárs más adósságrendezési eljárásban vesz részt.
  • Adós/adóstárs adó- vagy más köztartozással bír, melynek legfeljebb egy év alatt teljesíthető havi törlesztő részlete meghaladja a 200.000.- Ft összeget.
  • Adós/adóstársnak, egyéb kötelezettnek büntetőeljárásban meghozott határozat alapján fennálló pénzbüntetése, bűnügyi költség tartozása van.
  • Adós/adóstársnak közjogi viszonyból eredő, lejárt esedékességű tartozása van. Kivétel ez alól, ha adós/adóstárs a tartozást egy év alatt rendezni tudja és annak mértéke a 200.000.- Ft/hónap törlesztő részletet nem haladja meg.
  • Adós/adóstárs vagy zálogkötelezett lakóingatlana a Nemzeti Eszközkezelő részére megvásárlásra került.
  • Adós köztartozása lakáshitel-tartozással, annak kamatával, járulékával, lakáscélú vagy otthonteremtési célú hitellel összefüggő állami kezesség beváltása miatt vagy állami lakáscélú támogatás, kamattámogatás visszafizettetésével összefüggésben keletkezett
  • Adós köztartozása a külön jogszabály szerinti diákhitel tartozás meg nem fizetése miatt keletkezett.
  • Adós köztartozása jogalap nélkül felvett társadalombiztosítási juttatás, állami, önkormányzati szociális, családtámogatási, fogyatékossági vagy rehabilitációs juttatás visszafizetése miatt keletkezett.